Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi
03 Aralık 2016, Cumartesi
Yerel Yönetimler » » E-Belediyecilikte Örnek Proje Akos
 Fotoğrafı

E-Belediyecilikte Örnek Proje Akos

Dergimiz tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor anket çalışmasında Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) Projesi ile Yönetim ve Tasarruf kategorisinde Yılın Yerel Yöneticisi seçildi, Söke Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi.

İyi yönetmek ve hizmet vermek için, iyi analiz ve planlama yapmak, bunlar için ise doğru ve güncel bilgiye sahip olmanın gerekliliği olan günümüzde e-devlet yatırımlarını öne almaya başladı. Söke Belediyesi e-devlet hizmetlerinde öncü olan belediyelerden biri olurken; bu anlamda Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) Projesini de hayata geçiren Söke Belediyesi kentin bilgi envanterini de oluşturdu.
Söke Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi, gerek e-belediyecilik gerekse AKOS Projesi ile kentin fiziksel şartlarını yerinde tespit ederek, hem bu tespitlerde öne çıkan problemleri Söke halkının katılımıyla çözmek, hem de Söke ilçesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmasına ilişkin bilgiler edinmek; bu alanlarda iyileştirmeler yapmak ve bu çalışmalarla katılımcı belediyeciliği öne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Söke Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi “Projemiz eyleme 2006 yılında geçmişte olsa da, bunun altyapısının hazırlanması 2004 yılına dayanmaktadır. Birçok şehirde olduğu gibi maalesef ilçemizde çarpık yapılaşma ve gündelik çözümler yöneticilerin ileriye dönük projeler geliştirmesini zorlaştırmaktadır. Bu anlayışın değişmesi ancak teknoloji ve bilginin doğru kullanılması ile çözülebilir. İmar planı çalışmaları bu projeye altlık oluşturmaktadır. Biz bu çalışmayı çok önemiyoruz. Küçük bir ilçe belediyesi olmamıza ve sınırlı bir bütçeyle çalışmak zorunda olmamıza rağmen başlatılan bu çalışma Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı Kent Bilgi Sistemi çalışmalarından biridir. Şehrin Elektronik haritasının internete açılması ya da Google Earth tarzı uygulamaların KBS olarak adlandırılmaması, bu çalışmaların sürdürülebilir ve yenilenebilir olmalıdır. Biz projemizin öznelliği ve diğer bir çok projeden farkı Söke’nin ne büyükşehir belediyeleri, ne de çok önemli bütçelere sahip il yada büyükşehirlerdeki metropol ilçe belediyeleri kadar maddi gücü ve yeterli sayıda teknik personeli olmamasına rağmen projeyi hayata geçirmiş, güncel sürekli geliştirilerek devam edebiliyor olmasıdır.”dedi.
“Sorunlara Yerinde Çözüm “
Söke Belediye başkanı Necdet Özekmekçi; “AKOS çalışmaları kapsamında oluşturulan 35 kişilik bir ekip, gece gündüz çalışarak Söke’ye dair bütün veriler bir araya topladı. Böylece; Söke Belediyesi, Akıllı Kent Otomasyonu ile faaliyetlerinin tamamını, Bilişim Teknolojilerinin en üst düzeyde kullanıldığı, insan odaklı bir yapıya dönüştürüldü. Proje ile Söke’de yaşayan herkesi mekânları ile birlikte değerlendirebilmek mümkün hale geldi. Proje neticesinde; Söke’ye ait Kadastral Haritalar ve İmar Planları akıllandırıldı ve Söke halkının bilgileri ile örtüştürüldü. Söke İlçesinin tamamını kapsayan saha ve envanter çalışmaları yapılarak, sosyal doku analizleri oluşturuldu. Bu sayede sorunlar yerinde saptanıp çözümler ise kentte yaşayanlarla birlikte üretilerek ve uygulanacak.” diye konuştu.


Lifos Yazilim .