BATTALGAZİ MAZİSİNE LAYIK BİR İSTİKBALE KOŞUYOR

0
385

Battalgazi Belediyesi’nin 2004 yılından bu yana geldiği noktaya kısaca değinecek olursak: Alt yapı, ulaşım gibi temel hizmetleri belli bir düzene ve rutine oturtmuş; ilçenin prestiji, halkın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak için hizmet üreten bir belediye olmuş. Bu hedefe yönelik 3 yeni proje için düğmeye basılmış. Konuya ilişkin olarak dergimize değerlendirmelerde bulunan Başkan Gürkan; "Battalgazi Mazisine Layık Bir İstikbale Koşuyor" sloganıyla yola çıktıklarını ifade etti. Ve ekledi: "Anadolu'yu anayurt yapan medeniyetler merkezi Battalgazi'mizde beraber, birlikte yürüyemeye devam edeceğiz."
Gürkan, çok merkezli bir ilçe tasavvur ettiklerini belirterek, “Yatay mimari ile inşa edilmiş bir Battalgazi için, “Hayaldi Gerçek Oldu” demek üzere çalışacağız. Hem bölgede hem dünyada prestij inşa eden Türkiyeye, prestijli bir merkez ilçe hazırlamak üzere yola çıktık. Kentsel dönüşüm hamleleri, yaya ağırlıklı ilçe merkezi planlamaları, sosyal donatıların çeşitliliği ve kalitesi ile ilçemize prestij sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Medeniyetlerin ilk kurulduğu bir bölge olması, Anadolunun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında basamak taşı olması nedeniyle ayrı bir yere sahip Battalgazi. Tarihine, kültürüne sahip çıkma ve yaşatma gayreti içindeki Battalgazi Belediyesi ulusal çapta ses getiren projeler hayata geçirmişti. Melitadan Battalgazi ye Tarih-Kültür-Arkeoloji-Sanat Günleri Etkinlikleri başta olmak üzere Malatya kültür envanterini çıkararak Türkiyede bir de ilki gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklamasında Başkan Gürkan, “Türkiyede ilk kültür envanterini çıkaran sanıldığı gibi İstanbul değil. Biz burada akademisyenler, ilim ve bilim insanlarının özverileriyle hazırladık, kültür envanterini. Siz yeter ki ateşin önünde yemek pişirmeyi göze alın, o yemek lezzetli olur. Biz yemek pişirmeyi kendimize şiar edindik. Netice itibariyle Türkiyenin ilk kültür envanterini biz yaptık. Ve Türkiyeye format haline getirdik” ifadelerine yer verdi.
Tarihi ve kültürel çalışmaları bunlarla sınırlı kalmayan Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, “Ülke çapında, üniversite, vakıf, kamu kuruluşları desteğinde çeşitli sanat dallarında sunumlar ve gösteriler yapıldı. Tarihi envanter, broşür, tanıtım dergileri, ilçe tanıtım CD si hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirildi. Halkımızın kültür ve sanata bakış açısı olumlu yönde gelişti. Park ve sosyal tesisler yapıldı, Tarihi eserler onarıldı. Ve Battalgazi Surları olarak bilinen 2 bin 850 m uzunluğundaki tarihi Malatya Kalesinin yıkılan surları yeniden inşa ediliyor” dedi.
Battalgazi Sur İçi Yerleşkesi Projesi
Yapımına milattan sonra 98 yılında başlanan Battalgazi Surları “Sur İçi Yerleşkesi Projesi” ile eski ihtişamına yeniden kavuşacak, yeniden kent hayatının bir parçası olarak yaşamaya başlayacak.
Gürkan, Battalgazide, Türkiye genelinde öne çıkan projelere yenilerine eklemek için yola çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Battalgazi surlarını ayağa kaldırmaya başladık. Bu başlangıcı Türkiye genelinde yine öne çıkacak bir proje ile “Sur İçi Yerleşke Modeli” ile tamamlayacağız.
Sur İçi Yerleşkede tarihsel ve kültürel doku ile uyumlu ve 21. yüzyılın gerektirdiği standartlarda alternatif bir alt merkez kurmak istiyoruz. Bu kapsamda;
Butik oteller, yerel zanaat ürünlerinin ve folklorik hediyelik satılan mağazaların bulunduğu bedestenler, geleneksel tatların sunulduğu mekânlar, sanat ve spor merkezleri, hobi bahçeleri, parklar ve baraj bağlantılı sosyal donatılarla alternatif bir sosyal ve turistik mekân oluşturmayı hedefliyoruz.
Büyükşehir Belediyemiz ve Ulaştırma Bakanlığımız ile koordineli olarak Baraj Sahil Yolu Kıyı Şeridinin ve Hinterlandın düzenlemesini yapacağız. Kentsel Dönüşüm Modelinin iyi uygulama örneklerinden birini Kernek Bölgesi üzerinden gerçekleştirmeyi; Seyir Tepesi düzenlemelerini ve projeye uygun rekreasyon alanı düzenlemelerini yapmayı planlıyoruz. Öte yandan, Kanalboyunun herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir karar üzerinden düzenlemesini yapacağız.”
 

CEVAP VER